Li Nirõimi Khõma

Sura zomasi’õ õrõi khõma ba khõ ndra talifusõ bõ’õ sofeta ba nahia andre, li salõsõ famowuawua dõdõ ba fondrou’õ era-era. Bõi rõi li safeto ma li sambõ fagõna, ba ma zui fehede si lõ omasi ita tarongo. Ya’ahowu !


31 Responses to “Li Nirõimi Khõma”

Pages: [1] 2 3 4 » Show All

 1. 1
  Asaaro Zai Says:

  Ya’ahowu NiasOnline. Moga sukses selalu.

  Sebagai masyarakat Nias, kita sangat berterima kasih atas sumbangsih ‘niha khÕda yang intelektual’ telah menyuguhkan berbagai informasi dsb melalui dunia maya tak terkecuali situs kesayangan kita NiasOnline.

  NiasOnline yang tampil dengan format yang berbeda dan berkelas tentunya, sungguh telah memberikan pencerahan kepada generasi muda Nias dimanapun melalui tulisan-tulisan dan informasi yang disajikan dengan up to date.

  Namun belakangan ini, sepertinya ada yang kurang (sekedar masukan loh).
  1. Sepertinya NiasOnline kehabisan bahan sajian yang menarik untuk dibaca dan didiskusikan. Saya jadi rindu tulisan-tulisan Bpk E. Halawa. MJ Daeli, dll.
  2. Tampilan, desain NiasOnline yang selalu berubah-ubah bisa maklumi demi meningkatkan kualitas dan bisa menarik untuk dibaca. Tapi kalau boleh jujur hingga detik ini desainnya belum pas (walaupun tolok ukur kepuasan itu berbeda-beda untuk setiap orang).
  3. Klo boleh saran neh…. Buat Pak E. Halawa yang selama ini sangat peduli dengan budaya dan sejarah Nias, gimana klo bapak mengupas tentang “Sejarah Kemerdekaan Republik Nias yang terlupakan”. saya penasaran lo Pak. Atau mungkin hal ini sudah pernah disuguhkan oleh NiasOnline.

  Demikian Li Nirõima khõmi, mohon maaf kalau saya sudah terlalu maju untuk berkomentar.

  Bravo NIAS
  Asaaro Zai (Ama Theresia) – Medan

 2. 2
  Redaksi Says:

  Yaahowu, Talifusõma A. Theresia ba Medan,

  Omusi sibai dõdõma me no õrõi khõma li famaromarou dõdõ ba nahia andre. Da matema limõ, mamane:

  1. Tenga si kehabisan bahan ndra’aga, abõlõ fagõna na tafotõi ia “fa’ambõ inõtõ” zi so khõma. Oya sibai ‘bahan’ sedõna mafai’la’õ ba situs andre ena’õ, ba hiza ambõ, ma lõ khõma, inõtõ wama’anõ ya’ia. Ena’õ aboto ba dõdõda fefu, ba wanura sambua ‘tulisan’ sinangea tafa’ila’õ ba naha andre moguna ginõtõ si lõ’õ-lõ’õnia 2 za, ba tola tõra, tola irugi 10 za bõrõ wangalui bahan sanandrõsa ba zinura andrõ.

  2. Arara sa niwa’õu ba zanandrõsa ba tampilan Nias Online. Sangalungalui manõ sabõlõ sõkhi ndra’aga; ba hiza, bõi tõtõna wa irai maulu ‘tampilan’ andrõ. Mato dua ma tõlu wawa tafaigi-faigi ba taligi-ligi ia, ba tumbu khõda wa’atage hõrõ wamaigi ya’ia. Hana wa simanõ? Bõrõ me so nifotõi ‘unsur ekspektasi’. Mbõrõta no, me lõ nasa sanõsõ sibai teknologi visual (visual technology), ba lõ ebua sibai unsur ekspektasi andrõ ba gera’era niha. Me luo no, he ero ma’õkhõ tafaigi-faigi la’ala koran-koran simanõ-manõ, ba lõ irai tarõi wombaso koran andrõ simane Kompas, Waspada, SIB, Analisa, ba tanõ bõ’õ na. Iada’a fabõ’õ, tenga ha õsi nisura nifaigi niha na labaso koran, lafaigi gõi la’ala’a. Itugu ebua unsur ekspektasi no mege ba ginõtõ sibohou andre. Tenga gõi sa’e sokhõ koran zamao’e, niha sombaso zasese mamao’e iada’a. Hana ? Bõrõ me oya wilianõ sa’ae.

  3. Sanandrõsa ba Sejarah Kemerdekaan Republik Nias yang terlupakan, na so ginõtõ ba ma so sa wehulu dõdõ ndra talifusõ anggota Redaksi wanura ya’ia. Da madalaigõ wamatunõ ya’ia. Tenga ha da’õ nasa, so gõi wehulu dõdõma wanura sanandrõsa ba perjuangan Nono Niha wolawa Niha Ulõndra me luo no, he me lõ si merdeka na ba he ba mbõrõta wa’aefada barõ mbawa wamatõrõ Niha Ulõndra andrõ, ba mbõrõta kemerdekaan Indonesia. Ba fefu da’õ ba oi tabe dali wa’aso ginõtõ ba wamalua ya’ia.

  Yaahowu,

  Redaksi

  ***
  Terjemahan bebas

  Yaahowu, Saudara kami A. Theresia di Medan,

  Senang sekali kami membaca tulisan pendorong semangat yang Anda tinggalkan di Nias Online. Kami coba menanggapi sebagai berikut:

  1. Kami bukan ‘kehabisan bahan’, lebih tepat dikatakan kami “kekuarangan waktu” untuk mengemas bahan-bahan itu. Banyak sekali bahan tulisan yang ingin kami tayangkan, tetapi kami kekurangan (atau tidak mempunyai) waktu untuk mengemasnya. Untuk difahami, sebuah tulisan yang baik membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 2 jam untuk menyusunnya, bahkan bisa mencapai 10 jam karena dibutuhkan waktu panjang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan kemudian meramunya menjadi sebuah tulisan.

  2. Benar sekali yang Anda katakana tentang ‘tampilan’ Nias Online. Kami masih terus mencari-cari yang terbaik; tetapi jangan berharap akan melihat tampilan yang sempurna. Sesudah dua atau tiga bulan sebuah tampilan kita nikmati secara visual, kita menjadi jenuh melihatnya. Mengapa demikian ? Hal itu karena adanya ‘unsur ekspektasi’. Pada awalnya, ketika penetrasi teknologi visual belum sekuat sekarang, unsur ekspektasi itu masih kecil. Dulu, kita tidak bosa-bosannya membaca tulisan-tulisan di koran seperti Kompas, Waspada, SIB, Analisa, walau dihidangkan pada kertas dengan warna ‘itu-itu saja’. Kini, berbeda – bukan hanya isi tulisan yang dilihat orang, mereka juga melihat warna. Unsur ekspektasi tadi makin mendomasi di zaman sekarang. Tambahan lagi, bukan lagi pihak koran yang menjual mahal, tetapi para pembaca. Mengapa? Karena sekarang semakin banyak pilihan.

  3. Tentang “Sejarah Kemerdekaan Republik Nias yang terlupakan”, kalau ada waktu maka mudah-mudahan ada dari anggota tim Redaksi yang berminat menulisnya. Akan kami coba mendiskusikan hal ini. Bukan hanya itu, ada juga niat kami untuk menulis tentang sejarah perjuangan Ono Niha melawan Belanda, baik sebelum merdeka maupun pada awal-awal kemerdekaan. Semua itu tergatung pada adanya waktu luang kami untuk mempersiapkannya.

  Yaahowu,

  Redaksi

 3. 3
  Asaaro Zai Says:

  Redaksi Nif :

  Ya’ahowu…!!!
  Si’ofõna sibai u’andrõ saohagõlõ, meno aeha Tim Redaksi mame’e inõtõ ba wame’e fanema li nirõima bazilalõ.

  Na tola ufatunõ zoroi dõdõ, sindruhunia omasido wamaigi ba mombaso lala gera-era (opini) ba tanõ bõ’õnia na siso ba NiasOnline. So maifu gamaehutania na tafaigi ba segi ‘kualitas’ nituriagõ.

  Tenga u’osiwawõi ndra Tim Redaksi ba wanguma’õ ‘kehabisan bahan’ (kesilapan pemakaian kata – Maaf). No manõ aeha gõlõmi ba wo kelola Website da’a, bano ma’andrõ saohagõlõ.

  Mabaloi duria sowua-wua dõdõda fefu. Ya’ahowu.

  Ama Theresia Zai – Medan

 4. 4
  Agnes Harefa Says:

  Ya’ahowu fefu Mbanuada,
  Sokhi si’ai khoda Nias Online da’a sitobali nahiada fahuhuo ya’ita sotoi Ono Niha ba he goi Niha bo’o sangomasi’o Tano Niha khoda.
  Ya’e zitobali fahuhuosada so mbaso sura andre:
  1. Ha wa’asokhi naso dalifusoda sitola akao ba wangosisi’o gogoila Nono Niha hewisa hada ba goi-goi nifatoro ndra satuada fona sitobali dela fangosambua dodo nono niha ba dano niha fona no awo ngawalo budaya Nono Niha simane maenania, laria, ngenu2, mano2, ba tano bo’o nia sino iborogo alomo ba we’aso budaya moroi baero..
  2. Tafaigi zinuno mbanuada ba vcd pop nias no tenga lega Nono Niha solakhomi so hada lega zo iringi sanuno, i’oroi ba nukha nifakera aila ita wangoroma’o ba niha baero…natola talifuso sangila note ba sanuno boi asala so mano na mihaogo khoda kaset VCD natola abolo latandrosaigi ritme musik zinuno Nono Niha simano goi video klip nia natola haogo gambarami, legami silo ogoro ita wamaigi..abolo2 ndra alawe nitampilko enao oroma wa ono alawe Nono Niha tenga ono alawe silokarua hiza ono alawe si so hada…
  3. Naso zilo fao badodo zombaso nisuragu andre bologo dodomi. Da’a usura sitobali saran ba wanga’azokhi Niasku yang bermartabat ba horo Niha Baero.
  Saohagolo Nias Online

 5. 5
  kasmas laoli Says:

  turia-turia simane turia pariwisata khoda na tola lanono…
  ya’ahowu banuada fefu…
  maju terus dunia maya nias…….

 6. 6
  Nover Daeli Says:

  Si,ofona ma,ando saohagolo khonda ama/ina batalifuso fefu, khususnya khonda redaksi Nias online yamutolo ami lowalangi notola mihalo sambua halowo wangehaogo tanoniha boi taroro ita fatahi-tahigo banuada hulo zimane niwa,o Agnes Harefa moroyawa ba VCD nononiha tabologo dododa khora me,awai zitola lafalua ira produser nononiha mefefuda.o mangawuli moroi ba biaya.yhw

 7. 7
  Redaksi Says:

  Ya’ami Ira Talifusöma fefu,

  Somuso tödö ba sowua-wua tödö ita me itataria falukha ita ba naha andre nifazökhi ndra talifusöda Tim Redaksi Nias Online. Niwaöwaö ba khöda he ha gowi göda gae ndriwoda timba wakhe ba dödöda na no owulowulo ita ba na ha sara-sara dödöda.

  Enaö menaö na ba khöda so ita ba no ta’alui zi öfa ahe si tobali tandrösa wa’owuloda. Ba na lö si öfa ahe sihogo-hogo ba heha atö sikaukau. Ba börö wö’i me si falukha ba lala ita andre, ba ya tahöna wö’i khöda wa’ebolo dödö. Umanô ba gandröhö.

  Tamane, no sa’e numalö wa’alawa luo andre, ba hulö na so mbao dödöma na mafofanö ami. Böi le…, böi mi’ofanö. He ha sambua adulo akha möi lafaigi iraono furi ba gandra manu.

  Ba gasa-gasa wa’aukhu göda idanö, hadia menaö na so ba gotalua ndra talifusö zondrönia’ö ya’ita ba maena …

  Fazaumba gahe fataelu danga ga’a
  Fondrara dödöda me no falukha ita

  Ba da utunö nayada maena
  He ha mato dombua böhöi oya

  Fazaumba gahe …

  Ba böi mi’o’ayado dania
  No na fakaole ligu fasala

  Fazaumba gahe …

 8. 8
  Edison Zega (A.lEWI) Says:

  Selamat HUT Ke-5 Nias Online…!
  Ira Talifusögu ni’omasiö samasindro (Redaksi) Nias Online…
  Simanö göi khö ndra talifusö sombaso ma sofeta ba nahia sisökhi andre…
  U’owai Ami, Ya’ahowu fefu…!

  Mitehegö khögu ufa’ema zisambua fehede sanandrösa ba :
  1. Talifusögu samasindro (Pendiri atau Redaksi), Saoha gölö mbua wohalöwömi ba wangehaogö khöda nahia andre nifotöi Nias Online. Bazino numalö na’itaria ofetado banahia andre khöda, adöni sibai dödögu ba wombaso-mbaso Nisura (tulisan) ba simanö göi lala wangera-ngera (Pendapat, tanggapan)moroi khöndra talisusöda fefu. No mi’oigö dödömi wangehao ya’ia, he wa’ae so ndra talifusöda sangumaö “Lö afönu wa’a maulu/wa’asiga nia”. Böi tabe’e ia wangabua mbagi mbölökhada, talau’i fa’ohe tanga ba wondou’ö ya’ia (Lö’ö niha bö’ö nitötönada baero ita) Selamat dan Sukses, maju terus… Nias Online…
  2. Ira Talifusögu Soi Nononiha sofeta ba nahia andre… da taowua-wuaö dödöda, tafaoma tabe’e gera-erada sisökhi ba wondou’ö Fa’atua-tuada melalui Nias Online andre(mari kita berikan kontribusi yang bersifat membangun serta memupuk persatuan/persaudaraan kita di Kepulauan Nias secara khusus dan juga kepada sesama Anak Bangsa di Bumi Indonesia yang kita cintai ini).

  So Gamaedola Zatua, imane:
  Naso zami böi gösö tölö, ba na so Zafeto böi gösö tura’ö
  (Bila ada yang enak jangan langsung ditelan dan bila ada yang pahit jangan langsung dibuang) artinya: Pujian dan Kritikan sama-sama ada gunanya.

  Ndrege da’ö ua moroi khögu Ya’ahowu Fefu…

  Moroi khö Dalifusömi:
  Edison Zega(Ama Lewi)siso ba Jl. Lentera Haran-Afia – G.Sitoli Utara.

 9. 9
  ridhosaputrahulu Says:

  buat redaksi wasalam.oya saya ucapkan syukur dan berterimakasih karna sedikit info dari NIAS ONLINE ni saya kutib dan berbagi di grup facebook saya yaitu SEKILAS BERITA SINGKAT NIAS,buat redaksi sukses selalu moga tetap jaya.amin

 10. 10
  Suarman Waruwu Says:

  Ya’ahowu talifuso Redaksi Nias Online.
  salam sejahtera buat kita semua.

  terimaksih buat redaksi niasonline.net atas berita-berita yang telah di publish untuk semua masyarakat Nias maupun jg orang luar.

  salam kenal kepada semua staff redaksi niasonline.net
  nama saya Suarman Waruwu, saya tertarik sekali dengan niasonline.net kalau boleh tau kantor redaksinya berada dimana ?

  Hadia so lowongan halowo ba niasonline.net ?

  hulo zimano niwa’ogu, u’owai mano ita fefu Ya’ahowu
  saohagolo.

Pages: [1] 2 3 4 » Show All

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031