Ya’ahowu

Ama Gorö

Friday, November 21, 2014
By nias
Ama Gorö

E. Halawa* ‘Hatö’ögö si mate ma …‘. Lö fakhamö i’asiŵai ŵönunia si fao falelesa ba ŵa’amabu Ama Gorö no ofeta dezu balo ba mbaŵania. Moroi ba gaberania. Nifahele ga Hino. He wa’ae no irai faguru ba sile Nama Gorö me föna, ba börö ŵa’aliolio ga Hino, aŵö göi ŵa’olofo me ha goŵi nibogö ŵangabölönia... »

Ka Di’a ba Guru Tane’a

Thursday, September 19, 2013
By nias

Mege, bözi satu, aefa Gadi’a ba zekola eside (SD) lö aröu moroi ba nomora. Kalasi önö Ga Di’a. Sindruhunia no alawa ndröfinia maifu, no feleŵitu fakhe, owalusö sa’e. Ba hiza börö sa’atö ŵa’omasinia sekola ba börö göi ŵa’ambö ndraono ba zekola saŵena mufazökhi andrö, ba latema manö ia kalasi 4 me dua fakhe no. »

Fokasi Moyo (Ba Zoroso Nou)

Wednesday, June 26, 2013
By nias

Me tohareö, ötörö khöma nomo Öleke’ö no öbohoboho Ulaudo furi möido ubini’ödo Ha koko mbadagaheu urongorongo He ga’a ndraono Si’oroi hulo Te so khöu nösi, fokasi Fokasi moyo Ŵa lö u’ila uliwö’ödo Bude-budegu da’ö tuho dödö Böi tanö ba dödöu, böi ofönu Lö aetu ŵehi’ahi’a dödögu Me no falukha ita Ba zoroso Nou Ba... »

Ŵaõŵaõ Ŵamõlõ Akhe ba Nidunõdunõ Si Fakhai ba Da’õ

Wednesday, September 21, 2011
By nias

E. Halawa Mofanõ samõsa niha, i’alui nakhe si no mowua. Na no isõndra, ba ifareso ba gotalua nakhe andrõ, nakhe so’õsi. Famaresonia simane. Si ofõna ua ifazõkhi dondrõ, lalania ŵe’amõi yawa. I’anõisi nakhe andrõ. Mato samigu ŵa’ara, ifaheu nakhe, itaba-taba manõ nasa mbalõ zigaru nakhe andrõ faoma rosõ satarõ, nifotõi famõlõ. Na abõlõbõlõ atõ... »

Fangifi Nama Gõ’õ

Wednesday, September 29, 2010
By borokoa

E. Halawa “He nogu, fazõkhi kofi õ namau talu, erege dõdõnia,” imanõ wanguma’õ Ama Dalaho khõ Gadi’a, ononia sawena tobali fagawe. “He Ga’a, alai ndraugõ sa le, no tobali fagawe khõu Nono,” da’õ wamokai huohuo si’oroi mbawa Nama Gõ’õ me irugi nomo Nama Dalaho. Tatu manõ wa lõ olifu ia wondra’u tanga Nama Dalaho... »

Fanusuli ba I’a Duwa

Friday, August 14, 2009
By nias

Lõ diwo ? Lõ simõi ba harimbale wowõli i’a budu, adulo, ma nagole mbawi? Lõ sala. Tabu ! Mõi ita manusuli sitou ba Muzõi ba ma ba mbombo sahatõ. Hadia wakake ba wanusuli? Lõ moguna wakake ba wanusuli, baero mbola-bola naha gi’a ba uro salau ba danga. Salau ba danga? Ya’ia kawa. »

Ya’ahowu ba Nias Online

Friday, March 27, 2009
By nias

No mafangawuli nõsi sub-domain ‘Yaahowu’ ba naha andre, moroi ba nahania sifõfõna www.yaahowu.niasonline.net, ena’õ alio zanõrõ wondrugi naha andrõ. Ya lõ sa’ae fanofu ‘hana?’ moroi khõ ndra talifusõ. Na so zomasi momo’õsi, ya lafahede (labe li) khõma ba nias.online@gmail.com. (Sendoro) »

Ya’ahowu, Nias Online … !

Monday, December 1, 2008
By nias

• “Situs Yaahowu” tobali “Nias Online” • Yaahowu tobali sub-domain ba Nias Online: www.yaahowu.niasonline.net (nahia andre) Situs Yaahowu, si tumbu me 1/12/2005 (sara mbawa si felendrua dõfi si dua ngahõnõ a walu) lafalalini dõinia tobali Nias Online ma’õkhõ andre, ba luo wanõrõtõdõ fa’atumbunia. »

Hoho Si Tölu Nawua – Hoho Maluaya Si’öligö

Saturday, October 18, 2008
By nias
Hoho Si Tölu Nawua – Hoho Maluaya Si’öligö

Hoho Si Tölu Nawua * Hema mofanö ga Zandrawa (no lau ka’a ae, inagu ho ina) Wöwö fana (ho ina) wöwö fanali zimane Simae awöni lafene Lau fabö-bölihe »

Hoho Ninawuagö

Saturday, October 18, 2008
By nias
Hoho Ninawuagö

Ya’ia andre ndra tadunö-dunö tazara-za, lau e ha’ö da tawao sambua gamaedo ae gamaedola, ba lau e, ha’ö ae ha »

Hoho Si Tölu Fanema

Monday, October 13, 2008
By nias
Hoho Si Tölu Fanema

Haiwa hö tabörötai tabörögö ae ho ya, aehe aö a Ya’ia ndre ndra ta mamane, andre ndra ta ho ba lau ka’a he, aehe andre ndra tamamane, aehe ho nachi ilau andre ndra tamamane gamaedola, aehe no inagu ae no ina aö wa ho lau ka’agu ka’a, ha’ö he a »

Seminari ba Gombõlata

Saturday, August 30, 2008
By nias

I’otarai ndrõfi 1882 sa’ae no labõrõtaigõ wamaha’õ ono matua, sedõna mõi tohutohu ndra Tua Pandita ba wamaha’õ iraono ba zekola. Tua Sundermann fõna zamobõrõ ba mbanua Ndrahana (1882-1884 ba 1887-1889). Furi da’õ, ba Tua Thomas zanohugõ ba mbanua Humene (1895-1897, ba 1897-1899). »

Mu’ao’ao Namada Talu

Thursday, June 12, 2008
By nias

E. Halawa* Me föna, ba mbanuada ba Danö Niha, oya ngawalö wa’afökhö nitörö ndraono. Ba we’amöi manö ba zekola, nifotöi eside (SD), no sa’ae oya riri nitöröra. Hana ? Tenga sahadöhadö gödo zekola me föna, so zi fa dua irege fulu kilo wa’aröunia moroi ba nomo. Lö nasa eside INPRES me luo da’ö, ha... »

Famahaõ Moroi ba Hoho Nono Niha (3)

Friday, May 4, 2007
By nias

Mangendröna Wolului ba Niha Bõ’õ (Suka memberi pertolongan kepada orang lain) he balugu, he tuha lõ maulu na ha samõsa he tuha he balugu falali, zara falulu »

Famahaõ Moroi ba Hoho Nono Niha (2)

Friday, April 27, 2007
By nias

Mondrou’õ Fangewolo Buabua Fa’olomasi ba Wangoroma’õ Auata Watalifusöta ba Flali Falulu (Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan) datalau fahulõ fa’alasõkhi tafaliolio ba wa’olomasi wangoroma’õ tõdõ safusi i’la’ila wa ya’ita no fakhai »

Kalender Berita

March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031