Ng

ngafongafo kb kepakan sayap
ngafu
ngahawo
ngaluo satuan waktu – hari. Lima ngaluo Lima hari. Tölu ngaluo mohalöwöga khö ndra sibayada. Tiga hari kami bekerja untuk paman.
ngamohi
ngandroto
nganga kki kunyah
ngaroro
ngalöngalö kb lalat
ngaröfa satuan ukuran panjang
ngaröngarö kb keluhan, jeritan. Mangarö Mengeluh
ngawalö macam
ngawua butir tölu ngawua gadulo silaku tiga butir telor yang terjual.
ngenge
ngenungenu senandung. mangenu bersenandung
ngingi 1. kb gusi. 2. pelit; tidak mau meminjamkan uang. Ngingi sibai niha da’ö. Pelit sekali orang itu.
ngongo kki masak betul. angongo ks masak betul.
ngöfi tepian.
ngöngö bisikan

Facebook Comments

Leave a Reply