Archive for the ‘B’

B

ba 1. di Lö ya’ira ba da’a. Mereka tidak ada di sini. Yaŵa ba (dete) meza so mbuku-bukura. Barang (bawaan) mereka ada di atas meja. 2. ke Möi ira ba harimbale. Mereka pergi ke harimbale. 3. terhadap; akan No fagölö-gölö dödönia ba ndraononia. Dia tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya.

ba’a 1. kb sumur Tohare zui lökhö sara, ogo’ö nidanö ba mba’a Musim kemarau datang lagi, sumur mengering. 2. i hempang; rintangi Ba’a ira ena’ö böi möi ira bakha Rintangi mereka agar mereka tidak masuk ke dalam. Böi ba’ado ba le Jangan merintangi sayalah.

ba’e kb monyet, kera Am: So wofo yaŵa mba’e Ada burung di atas kera. Sebuah pepatah untuk mengingatkan bahwa kita mempunyai keterbatasan, bahwa ada orang lain yang mempunyai kelebihan, dan karenanya kita tidak boleh menyombongkan diri.

baho 1. kb jurang. No aekhu moto sitou ba mbaho. Bis jatuh ke dalam jurang.2. kb persoalan; kesulitan; jebakan; atau hal-hal yang merugikan lainnya. Böi ekhugödo ba mbaho. Jangan jatuhkan saya ke dalam jurang (= Jangan bawa saya ke dalam persoalan atau kesulitan).

balago kb berlaga, berkelahi.

balalu kb kelapa muda. Idanö mbalalu Air kelapa muda.

balatu kb pisau. Dali khöda mbalatu, tataba manu. Asah pisau, kita memotong ayam.

balazi terserah, tergantung, pedoman. Balazi ami, hadi ndra’aga sa. Terserah kalian, apalah kami. Ta’be balazida linia. Kita pedomani pendapatnya.

banio kb kelapa Mogao banio ninada. Ibu memarut kelapa. Banio so’öli (sokôli) = buah kelapa kering. Id. banio soyo (har. kelapa merah) kata makian / umpatan yang menandakan bahwa pengucapnya marah besar. Kata itu sepadan dengan kata batu soyo = batu merah. lih. balalu

bayakomo kb kadal, sejenis binatang melata. Am: Sibaya mbayakomo na mamasi. Har: Kadal pun kalau lagi panen dipanggil “paman”. Ini menyindir sifat buruk manusia yang terkadang menganggap rendah sesamanya, tetapi kemudian menunjukkan rasa persahabatan (kedekatan) ketika orang itu mendapat keberuntungan dalam hidupnya.

batule ks botak.

bareto kb membuat perhitungan mengenai utang piutang. Na no awai harimbale ba bareto ndra sogale. Kalau harimable sudah usai para pedagang mengadakan perhitungan utang piutang.

baewa kb belut. Baewa ana’a. Belut emas, kulitnya berwarna hitam/coklat tua campur kuning. Baewa ulö. Belut berwarna hitam/coklat tua.

balöduhi kb lutut.

baomo di rumah. Haniha zi so baomo ? Siapa yang ada di rumah ? baomo singkatan dari ba nomo.

baso kki baca. mombaso membaca. Böi ombaso ba zogömigömi, afökhö höröu. Jangan membaca di tempat gelap, matamu sakit.

bate’e kb kamar. Wa’oya mbate’e ba nomonia sibohou mufazökhi. Banyak sekali kamar di rumahnya yang baru dibangun.

bato kki hentikan. Bato wamadumadu tuo, itugu monönö gehau. Hentikan meminum tuak, batukmu makin menjadi-jadi.

bawa 1. kb mulut. Afusi mbawha. Pucat karena takut. 2. kb latih. Bawa khöda nasu, lö ara tö möi ita malu. Latih anjing kita, tidak lama lagi kita akan berburu.

bawandruhö kb pintu Sin. kalu

bawa 1. bulan. Hadia mbawa wa’atumbumö ? Kamu lahir pada bulan apa? 2. telaga; danau. Bawa Galilaia Danau Galilea. 3. bawang. bawa safusi bawang putih. bawa soyo bawang merah.

bego benggol; satuan mata uang sebesar 50 sen.

bekhu kb hantu.

bele kb kaleng dari logam Bele wanikha tanö Kaleng minyak tanah.

Betilekhema Betlehem, kota kelahiran Yesus Kristus. Ba Mbetilekhema tumbu Yesus Keriso. Yesus Kristus lahir di Betlehem.

beta kki angkat/keluarkan/pindahkan dari sutu tempat. Beta mbuku andre moroi ba meza. Pindahkan buku ini dari meja.

beto kb kandungan.

betua kb kapur sirih, kapur tulis.

betu’a kb. usus betu’a ebua usus besar

bewe kb bibir. Soya bewe Orang yang suka membesar-besarkan atau menambah-nambah suatu berita untuk mencari perhatian atau untung menimba keuntungan.

bo kb 1. paru-paru. Omuso khögu dödö yawa gate, omuso khögu dödö yawa mbo. Jantungku yang di atas hati, yang di atas paru-paru gembira (sering muncul dalam Hoho (syair). 2. bara. bo galitö bara api.

bogo kb landak, binatang dengan bulu dari duri-duri panjang.

boroe kb biawak. Boroe si dua lela Orang yang perkataanya tak bisa dipercaya.

botoboto kb botol.

bo’ö kb pipi.

böböi kb keringat. Yae handru, osi mböböimö. Ini handuk, lap keringatmu. aböböi. berkeringat. Aböböi ia ba whagohigohisa. Dia berkeringat karena lari-lari. ahele böböi berkeringat banyak sampai mengucur. fakitö böböi. Setelah seseorang berkeringat lalu keringatnya mengering, dikatakan: fakitö böböi ia.

böiböi kb tetes. Na afökhö hörömö ba be’e daludalu hörö, tolu böiböi. Kalau matamu sakit, berikan obat mata 3 tetes.

böka kb kelambu. -> lih. kolambu.

bönökha 1. tempat di sungai atau telaga yang telah dihempang dengan lumpur dan batu-batu agar ikan yang terkurung di dalamnya tidak bisa lari. Lalu air yang terkurung dikeluarkan hingga habis, sehingga ikan-ikan kelihatan lalu ditangkap. 2. sesuatu yang dikerjakan orang; lih.

olaura. Tebai ilau si samösa da’ö, da’ö bönökha zato . Itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang; itu kerjaan orang banyak.

bönökhi kki cukupkan.

börösisi kb tumit. Fangali mbörösisi, fangali mbu’u kawono. Har: Pengganti tumit, pengganti mata kaki. Artinya: penerus generasi. Ini adalah panggilan (dan sekali gus harapan) orang tua terhadap anaknya.

bözini kki sapu. Bözini khöda zalo. (Tolong) Sapu lantai.

bu kb rambut. bu mbewe kb kumis.

buaya kb buaya. Wa’oya mbuaya ba Noyo. Banyak buaya di sungai Oyo.

bue kb buaian. No mörö nakhida, ae fagaya ba mbue. Adik sudah tidur, tolong letakkan di buaian.

bulu kb daun Bulu gowirio Daun singkong Bulu mbala daun pepaya

bu’ukawono. kb mata kaki.Artikel Terbaru