Li Nirõimi Khõma

Sura zomasi’õ õrõi khõma ba khõ ndra talifusõ bõ’õ sofeta ba nahia andre, li salõsõ famowuawua dõdõ ba fondrou’õ era-era. Bõi rõi li safeto ma li sambõ fagõna, ba ma zui fehede si lõ omasi ita tarongo. Ya’ahowu !

Komentari

Drs W Nazara M Hum says:

Buku dan Skripsi mengenai Bahasa Nias Dicari
Jakarta (NiasIsland.Com)

Ya’ahowu!

Saya sedang mencari:
1. buku berjudul MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA NIAS yang ditulis oleh Siregar dkk, yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tahun 1984
2. skripsi berjudul TRANSFORMASI KALIMAT BAHASA NIAS yang ditulis oleh Zega tahun 1988.
3. Buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi mengenai bahasa Nias, terutama yang membahas kalimat, klausa, dan frasa

Adakah yang bisa menolong?

Terima kasih jika ada yang bisa membantu. Tuhan memberkati

Drs. W. Nazara, M.Hum.
Hp 081267512345
Taman Banuaran Indah Blok P/1 Padang

SIRSAN says:

HAI, tRIMAKASIH ATAS INFORMASINYA