amarahuta
wa’omasi Lowalangida
wamaigi ya’ita
Ifatenge Nono si hamõsa
wangefaõ ya’ita
ba danga gafõkha

da ta’omusoi’õ dõdõ
da tasunosuno
wa’asalawa Lowalangida, suno !
andrõ dozi dõdõ fao fa’auri
tabe’e sumange sauri khõ Zo’aya

Pencipta: NN
Tahun penyebaran: Awal 1970an

Facebook Comments