Ono-ono alawe zibongi
Sifagohi-gohi wangai dõfi
Oi latõrõ yawa latõrõ nangi
Omasi ira ena’õ alio, alio monukha balaki

Angeragõ
Haogõ õfatou tõdõ
Hadia lõ sa’ae halõwõ bõ’õ
Wa õlau khi he õlau zimanõ

Ono-ono alawe zibongi
Sabõbõi ba zi talu mbongi
Simõrõ-mõrõ yawa ba wangifi
Me ahilu khõra ba wanõrõ fa’akao fa’oriri

Angeragõ
Hadia nifaluamõ
Hadia lõ manõ aila ndra’ugõ
Na so niha, niha sangila ya’ugõ

Ono-ono alawe zibongi
Sangalui ba zi talu mbongi
He abu dõdõ ba lalau ma’iki
Ba wombalo-mbaloi niha si mõi, simõi mame harazaki

Angeragõ
Na no atua ndra’ugõ
Na lõ sa’ae niha si mõi khõmõ
Hatõ fania .. hatõ faniasa ba dõdõ

Ono-ono alawe zibongi
Sangalui ba zi talu mbongi

Cipt: Constant Giawa
Album: Mohili

Facebook Comments