Daily Archives: 30 August, 2008

Archive of posts published in the specified Day

Written on Aug, 30, 2008 by in | 1 Comment.

I’otarai ndrõfi 1882 sa’ae no labõrõtaigõ wamaha’õ ono matua, sedõna mõi tohutohu ndra Tua Pandita ba wamaha’õ iraono ba zekola. Tua Sundermann fõna zamobõrõ ba mbanua Ndrahana (1882-1884 ba 1887-1889). Furi da’õ, ba Tua Thomas zanohugõ ba mbanua Humene (1895-1897, ba 1897-1899).

Continue Reading...