Oleh: Mariati Zendratõ

Makalah ini mengulas tiga hal: (1) kedudukan wanita Nias dalam hukum adat yang menganut system patrilineal, (2) kedudukan wanita dalam konteks perkembangan zaman terhadap hak-hak waris tanah, (3) pengaruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkembangan kedudukan wanita sekarang ini – Makalah dapat dibaca di: www.library.usu.ac.id/download/fh/fh-mariati.pdf.

Facebook Comments