Mofanö wofo’usö
Lö hana-hana ba dödö
Mofanö sa ndra’ugö
No muzawazawa dödögu
Akhigu saröu ba hörö
Ahatö bakha ba dödö

Catatan: Masih ada ayat lagu ini yang belum dimasukkan. Silahkan dilengkapi.

Facebook Comments