Daily Archives: 21 February, 2007

Archive of posts published in the specified Day

Written on Feb, 21, 2007 by in | 3 Comments.

Te lö ba gotaluada zi lö irai mamondrongo nifotöi elemu. Dörö na’i so ba gotaluada zo’elemu. Oya niha sata’u ba niha so’elemu, ba oya göi niha solohi-lohi elemu, somasi möi faguru. Hadia zinduhunia nifotöi elemu andrö ? Hana wa lagohi-gohi sibai niha gelemu andrö ? Hewisa göi dandra-tandra ma ila’ila niha so’elemu ? Hezo lasöndra niha gelemu andrö ? Hadia …

Continue Reading...
Written on Feb, 21, 2007 by in | 5 Comments.

Oleh : Agus Paterson Sarumaha Teknologi Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, dimana dunia ini sekarang tanpa batas lagi ketika kita melakukan komunikasi melalui browsing ke internet. Kita telah dapat menjelajahi dunia tanpa harus melakukan perjalanan ke suatu negara atau daerah-daerah yang kita perlukan untuk mengetahui informasi apa yang ada dan up-to-date saat ini.

Continue Reading...